8e Els Borst Lezing

Online

8e Els Borst Lezing

Op 25 november j.l. is de 8e Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) uitgesproken door Tamar Sharon, universitair hoofddocent filosofie van de technologie en co-directeur van de Interdisciplinary Hub for Security, Privacy & Data Governance aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Met de titel 'Ontwrichte zorg? Digitale gezondheid en het verlies van publieke waarden'. De lezing is nu online beschikbaar.

Kijk hier voor de volledige lezing.
U kunt de lezing hier ook in zijn geheel terugluisteren.

Daarnaast spraken coreferenten Kristien Hens, onderzoeksprofessor ethiek aan de Universiteit Antwerpen, en Dick Willems, arts/filosoof, hoogleraar Mediche Ethiek bij Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

De Els Borst Lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en werd dit jaar voor de 8e keer georganiseerd. Het CEG is in 2003 opgericht op verzoek van de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Sindsdien signaleert en informeert het CEG over diverse ethische vraagstukken die worden opgeroepen door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.ceg.nl/.

Met vriendelijke groeten,

Centrum voor Ethiek en Gezondheid
info@ceg.nl